BENVINGUDA

Biblioteques de Barcelona ha acollit la Conferència de la secció Metropolitan Libraries del 2012, que va tenir lloc entre el diumenge 20 i el divendres 25 de maig a Barcelona.

Aquesta reunió es realitza cada any en una de les ciutats que formen part de la secció Metropolitan Libraries de l’IFLA. Biblioteques de Barcelona es va incorporar a la secció l’any 2005, i des d’aquell moment té representació en el seu comitè permanent.

A cada Conferència es tria un tema a l’entorn del qual giren els debats i les presentacions. Per al 2012, sota el lema La història interminable: adaptar les biblioteques públiques en una societat canviant, vam triar dues qüestions com a base dels debats:
– A l’entorn dels perfils professionals
– Com gestionar en moments de dificultat

Ja podeu consultar tots els materials que es van presentar en aquest mateix bloc.

Libraries of Barcelona hosted IFLA’s 2012 MetLib Conference that held at Barcelona between Sunday 20th and Friday 25th May 2012.

Under the heading The Never-ending story: adapting public libraries in an ever-changing society, two topics have been chosen as the basis for debate:
– Related to professionals profiles.
– How to manage in difficult times.

The Libraries of Barcelona provide a service to a population of 1.6 million inhabitants, of which 52% have a library card. The network, still in the process of growth, currently has 38 libraries which attended more than 6 million visits over the past year.

Biblioteques de Barcelona ha acogido la Conferencia de la sección Metropolitan Libraries de 2012, que tuvo lugar entre el domingo 20 y el viernes 25 de mayo en Barcelona.

Esta reunión se realiza cada año en una de las ciudades que forman parte de la sección Metropolitan Libraries de la IFLA. Biblioteques de Barcelona se incorporó a la sección el año 2005, y desde ese momento tiene representación en su comité permanente.

En cada Conferencia se elige un tema en torno al cual giran los debates y las presentaciones. Para la edición de 2012 , bajo el lema La historia interminable: adaptar las bibliotecas públicas en una sociedad cambiante , hemos elegido dos cuestiones como base de los debates:
– En torno a los perfiles profesionales
– Cómo gestionar en momentos de dificultad

Anuncis